Autobelasting
Autobelasting plannen voor 2017-2020
Geplaatst op: 07.07.2016

Autobelasting plannen voor 2017-2020

Bron: BOVAG.nl

In de periode 2017-2020 wordt de marktverstoring in de bijtelling aangepakt door toe te werken naar één bijtellingscategorie van 22% en door een start te maken met de afbouw van de BPM. Ook daalt de motorrijtuigenbelasting voor alle voertuigen met 2%.

In deze maatregelen van het kabinet herkend de BOVAG veel in haar visie op de autobelastingen. Dat de aanpak van de marktverstoring letterlijk in het belastingplan wordt genoemd, is een regelrecht lobbyresultaat van BOVAG. Mogen we daar trots op zijn?.

Stimuleringsfonds

Het voorstel van BOVAG voor een stimuleringsfonds wordt ook omarmd. De plannen voor een stimuleringsfonds voor elektrische auto’s zakelijk en particulier, zowel nieuw als gebruikt, die BOVAG met de coalitie van ANWB, RAI, VNA en Natuur&Milieu twee weken geleden heeft gelanceerd, worden door het kabinet omarmd. Deze plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Autobrief 2: de belangrijkste wijzigingen

De autobelastingen worden door het kabinet in de zogenaamde Autobrief 2 opgeschreven. De kern is:

  • bijtelling naar een uniform tarief van 22%
  • voor vol elektrische auto’s het behoud van de 4%-categorie.
  • de marktverstoring in de bijtelling wordt aangepakt door in een afbouwscenario de bijtellingscategorieen (nu 14%, 21% en 25%) naar één tarief van 22% te brengen

 

Zij hadden gehoopt op een tarief van 21%. Om een budgetneutrale ombouw te doen, heeft de staatssecretaris van Financiën echter gekozen voor 22%. In onderstaand schema, treft u de ombouw van de tarieven over de komende jaren. N.B. Het stimuleren van PHEV’s via de bijtelling wordt per 2019 beëindigd.

Autobrief-lp

Aftopping

Voor vol-elektrische auto’s zal het percentage van de bijtelling 4% blijven. Wel zal per 2019 een aftopping plaatsvinden. Voor auto’s duurder dan € 50.000 zal een maximum worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat over de prijs boven de maximumprijs een bijtelling van 22% moet worden gerekend. (Rekenvoorbeeld: een auto van €75.000 heeft een bijtelling van €50.000 x 4% + €25.000 x 22%).

Afbouw BPM

De BPM zal in de periode van 2017 – 2020 afgebouwd worden met 12%. Dat wil zeggen dat de BPM in geleidelijke stappen wordt verlaagd. In 2016 wordt nog €1,3 miljard via de BPM geïnd. In 2020 zal dat €150-200 miljoen minder zijn. Daarnaast wordt de rekensystematiek licht gewijzigd, waaronder verhoging van de vaste voet van €175 naar €350 en een verlaging van CO2-aandeel en -wijziging in de schijven. Daardoor worden auto’s met een uitstoot van minder dan 30 g/km meer gestimuleerd dan voertuigen met meer uitstoot.

Motorrijtuigenbelasting

De motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor alle voertuigen met 2% verlaagd, met afbouwvoordelen voor PHEV. Behalve voor dieselauto’s van 12 jaar en ouder en zonder roetfilter. Personenauto’s die op diesel rijden, ouder zijn dan 12 jaar en geen roetfilter hebben, zullen vanaf 2017 ca. €250 per jaar meer betalen. Busjes zonder roetfilter betalen zo’n €69 euro extra per jaar.

Stimuleringsfonds

Het door de autocoalitie fonds voor het stimuleren van nieuwe en gebruikte vol-elektrische auto’s (zakelijk én particulier) zal in de komende maanden verder uitgewerkt worden. Dit doet de staatsecretaris van I&M, in samenwerking met BOVAG en de andere partijen in de coalitie.

Kostenneutrale ombouw

Met dit pakket aan maatregelen is een kostenneutrale ombouw gedaan, die veel minder marktverstoring met zich meebrengt. De maatregelen stimuleren de afbouw van HEV’s en PHEV’s, maar blijven wel vol-elektrisch rijden stimuleren, voor auto’s met een aanschafwaarde tot €50.000. Het gebruik van de auto wordt door de MRB-verlaging goedkoper en groen rijden wordt gestimuleerd. Aanschaf van de auto wordt door afbouw BPM voor zakelijk en particulier goedkoper. De leaserijder heeft niet langer de perverse prikkel om fiscaal te rijden, maar wordt uitgenodigd de auto te rijden, die hem of haar behaagt en die bij zijn of haar rijpraktijk past.

Positief resultaat

BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt is zeer content met dit resultaat: “We hebben de wensen van onze leden geïnventariseerd en zijn daarmee zowel zelf als in coalitieverband naar de ministeries van Financiën, Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken gegaan. Wij hebben de marktverstoring op de agenda gekregen en nu zijn er de maatregelen waarmee dit concreet wordt aangepakt. Autorijden wordt goedkoper, een auto aanschaffen voor de particulier en werkgever ook. De marktverstorende  stimulering van de leaseauto wordt rechtgetrokken. Wij denken dat de markt voor onze leden veel minder verstoord wordt en zelfs wat stimulans krijgt.”