Buitenlandverklaring aanvragen

Voor de voormalig Oostbloklanden, Marokko, de Balkan-landen en Turkije dient u een buitenlandverklaring aan te vragen om aan te kunnen tonen dat u met toestemming in de lease auto rijd. In deze landen is leasing nog geen algemeen bekende constructie.

Geef aan in welke periode u in het buitenland rijdt en stuur een leesbare kopie van uw rijbewijs op.